In het Limburgse Simpelveld vind je Museum de Schat van Simpelveld. Het museum is gevestigd in een kloostergebouw, Huize Loreto. De Zusters van het Arme Kind Jezus namen hun intrek in dit gebouw nadat zij vertrokken uit Duitsland. Vanuit Simpelveld werd de kloostergemeenschap van de Zusters georganiseerd, verspreid en bestuurd.

Het museum met de schatten van de Zusters

In 2012 vertrekken de Zusters van het Arme Kind Jezus uit Simpelveld en verhuizen terug naar Aken. Zes jaar later wordt Museum de Schat van Simpelveld geopend. Het museum bevindt zich in het kloostergebouw waar de Zusters verbleven. Hierdoor krijg je een uniek inkijkje in deze gesloten kloostergemeenschap. Zo leer je bijvoorbeeld oprichtster Clara Fey kennen. Je kan in het museum zelfs haar kamer bezoeken. Ook de stoel waar zij in overlijdt, is nog te zien in Museum de Schat van Simpelveld.

De handgemaakte paramenten in Museum de Schat van Simpelveld

Naast dat de Zusters zorg droegen voor kinderen afkomstig uit minder welgestelde gezinnen, beschikten zij ook over een pensionaat en school. Om dit te kunnen bekostigen, waren de Zusters afhankelijk van diverse inkomsten. De grootste inkomstenbron ontstaat per toeval als een Zuster beslist om handgeborduurde paramenten te maken. Deze worden uiteindelijk ook gemaakt en verkocht voor andere parochies.

Ook zo benieuwd naar wat voor bijzondere schatten jij kan vinden in Simpelveld? Onze mini-documentaire over Museum de Schat van Simpelveld geeft jou alvast een uniek inkijkje. Meer algemene informatie vind je overigens ook op de website van het museum.

Altaarstukken vertellen een uniek verhaal. De 17de-eeuwse altaarstukken van museum Gouda illustreren het verhaal van huiskerken, waar katholieken buiten het zicht hun verboden mis opvoerden.

Utrecht wordt niet voor niets de Domstad genoemd. In het hart van het centrum van deze stad in midden Nederland staat een toren van maar liefst 112 meter hoog. Het is daarmee de hoogste kerktoren van Nederland. De 465 treden zijn te beklimmen, maar wegens de restauratie is er nu ook een lift tot je beschikking!

Bezoek 

Zonder het beklimmen van de Domtoren is je dagje uit in Utrecht niet compleet! Met de lift ben je binnen 3 minuten op 100 meter hoogte. Eenmaal boven heb je een prachtig uitzicht over de stad.

Geschiedenis 

In de middeleeuwen had Utrecht een enorm belangrijke positie binnen het katholieke geloof. Het was daarom belangrijk dat er een grote kathedraal in de stad stond. De bouw van de Domkerk begon in 1254 en de bouw van de toren in 1321. Na tientallen jaren van bouwen is de Domtoren in 1382 klaar. Op dit moment is er nog geen Domplein zoals we dat tegenwoordig kennen. Tussen de huidige Domkerk en Domtoren bevond zich destijds een middenschip.

Na de beeldenstorm van 1580 werd de Domkerk protestants.

Op 1 augustus 1674, twee jaar na het Hollandse rampjaar, raasde er een windhoos boven Utrecht en werd het middenschip verwoest. Vanaf dit moment zitten de kerk en toren niet meer aan elkaar vast.  De Dom is tegenwoordig hét symbool van Utrecht, maar er is echter niet altijd zoveel aandacht voor de 600 jaar oude toren geweest. Het middenschip werd namelijk niet direct opnieuw opgebouwd, daar lag de prioriteit van het stadsbestuur op dat moment niet. Pas in 1826 worden alle laatste overblijfselen van het middenschip opgeruimd en ontstaat het Domplein.

Bouwstijl

De Domtoren is terug te herleiden tot Gotiek. Dit houdt in dat er tijdens het bouwen van de toren veel gelet is op verticaliteit, de toren is dan ook erg hoog. Verder heeft het de kenmerkende grote, hoge ramen.

Beschermheilige Sint-Maarten

De Domkerk is gewijd aan Sint-Maarten, de beschermheilige van Utrecht. Het wapen (een rood-wit schild) van de stad is terug te herleiden op deze Martinus van Tours. Het rood verwijst naar de mantel en het wit naar de onderrok die tevoorschijn kwam toen Sint-Maarten een deel van zijn mantel deelde met een bedelaar.

Opknapbeurt

De Dom staat helaas in de steigers op dit moment. Dit is voor de aanblik niet heel fijn, maar het was heel noodzakelijk dat de toren gerestaureerd ging worden. De Dom wordt iedere 40 tot 50 jaar grondig onderhouden en in 1975 vond de laatste grote restauratie plaats. Het natuursteen van de toren is iedere dag onderhevig aan verschillende weersomstandigheden waardoor het snel verweert. De restauratie is in 2020 begonnen en zal duren tot eind 2024.

Carillon 

Het carillon bevindt zich op 80 meter hoogte in de toren en is afkomstig uit 1664. Ieder kwartier speelt het klokkenspel automatisch een melodie. Op zaterdagen bespeelt stadsbeiaardier Malgosia Fiebig tussen 11.00 en 12.00 uur zelf het klokkenspel. Van april tot november is dit ook iedere vrijdag van 16.00 tot 17.00 uur.

Daarnaast wordt er door Fiebig af en toe stilgestaan bij gebeurtenissen uit de muziekwereld. Zo speelde ze al nummers van Avicci, Van Halen, Daft Punk, Prince, The Beatles en Radiohead op het carillon van de Domtoren.
Ze is niet te missen als je je in het centrum van Breda begeeft; de Grote Kerk, ookwel Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Geschiedenis 

Een historisch bouwwerk midden in een grote stad. Dat is de Onze-Lieve-Vrouwekerk in het centrum van Breda. Een plek waar mensen rust vinden, het leven eren en wat een speciaal plekje heeft in het hart van elke Bredanaar.

De kerk heeft een lange geschiedenis die teruggaat naar het 1269. In een oorkonde wordt voor het eerst gesproken over een stenen kerk in Breda. De kerk wordt in de eeuwen die volgen meerdere malen verbouwd en uitgebreid en uiteindelijk beleeft het in de zestiende eeuw haar groei. Met de komst van de Prinsenkapel kan de kerk worden gebruikt als mausoleum. Verschillende voorvaderen van het Nederlandse koningshuis liggen hier begraven. De uitgebreide historie van de kerk en de stad Breda kan je ontdekken door een bezoek te brengen aan het monumentale gebouw. Negen maanden per jaar is de kerk open voor bezoek. Je kan vrij rondkijken, een audiotour volgen en de vaste expositie over het koningshuis bezichtigen. Ook zijn er wisseltentoonstellingen en kan je Breda van grote hoogte zien. Zet je dan wel schrap voor 286 treden, maar het uitzicht is verbluffend.

Restauratie

De Grote Kerk zal tot 2027 een ingrijpende restauratie ondergaan. De façade van de kerk staat op dit moment in de steigers. Toch is er nog iets moois te zien aan de buitenkant, namelijk werk van kunstenaars van Blind Walls. Zo zit je niet tegen saaie, grijze platen aan te kijken!
Het museum wil voor deze tijd relevante verhalen vertellen. Verhalen die te maken hebben met de bijbel, voor het grote publiek. De voormalige vaste collectie, ooit begonnen door een dominee, is verhuisd naar Museum Catharijneconvent. Naast tentoonstellingen produceert het museum regelmatig podcasts en activiteiten die te maken hebben met de huidige tentoonstelling.

Samenwerkingen 

De tentoonstellingen die worden georganiseerd vinden plaats in verschillende plekken in het land. Het museum werkt onder andere samen met Westerkerk Amsterdam, Museum Klooster Ter Apel en Kloosterkerk Den Haag.

Geschiedenis 

De collectie van het museum kwam voort uit een verzameling van Leendert Schouten (1828-1905), een Nederlandse predikant. Het begon toen hij de opdracht gaf om een maquette van de tabernakel te maken. De tabernakel betekent ‘tent’ en is het draagbare heiligdom dat het volk Israël mee nam op hun reis door de woestijn. Het exemplaar van Schouten was een echte bezienswaardigheid, want het is gemaakt op basis van hoe het in de Bijbel beschreven staat. Eens in de twee weken stelde Schouten zijn huis in Utrecht open voor publiek en kon men zijn verzameling bekijken. Na zijn overlijden werd Schoutens collectie ondergebracht in het in 1925 geopende Bijbelse Museum.

Meer weten over het museum? Bezoek dan de website.

De Stichting Oude Groninger Kerken is opgericht op 13 mei 1969, een tijd waarin vele kerken bedreigd werden door ernstig en onaanvaardbaar verval. Dankzij het initiatief van een groep zeer betrokken en gemotiveerde mensen werd het orgaan opgericht dat zich inzette voor het behoud van de kerken als religieus erfgoed.

Materie en functie

De organisatie zet zich in voor het materiële en functionele behoud van de monumentale Groninger kerken en hun omgeving. Materieel en functioneel gaan bij de SOGK hand in hand. Want oude Groninger kerken zijn niet alleen waardevolle historische gebouwen, het zijn vanouds ook plaatsen van ontmoeting.

Drijfveer

De doelstelling van de Stichting Oude Groninger Kerken is het in stand houden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor.

Nog geen tien kilometer ten westen van de stad Groningen ligt het dorp Aduard. Het ligt aan de rand van het gebied Middag/Humsterland, één van de oudste cultuurlandschappen van Europa. De Abdij in Aduard is van grote invloed geweest op haar omgeving en het spoor van de monniken die er woonden is tot in de wijde omtrek van het dorp te volgen. Dit kun je allemaal bewonderen in Kloostermuseum Aduard.

Aduard

In Aduard zijn nog verschillende huizen te vinden die met kloostermoppen van het oude klooster zijn gebouwd. De Abdijkerk midden in het dorp (zie foto) is de voormalige ziekenzaal van het klooster, het oudste medische monument van Nederland en is bouwwerk van het kloostercomplex dat bewaard is gebleven. Het is een prachtig voorbeeld van Noord-Nederlandse Romano-Gotische bouwstijl. Aan het eind van de 16e eeuw werd de zaal als kerk in gebruik genomen.

In een van de oudste huizen van Aduard (uit ca. 1600) is het kleine en sfeervolle museum Sint Bernardushof gevestigd. In het museum wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van de cisterciënzer Sint Bernardusabdij te ‘Adduwert’, die tussen de 12de en de 16de eeuw in heel Europa bekend was. Een bezoek aan museum Sint Bernardushof is een ervaring: een persoonlijke ontvangst en een rondleiding in een authentieke sfeer die de bezoeker terugvoert naar het roemruchte monastieke verleden. Een bezoek wordt standaard afgesloten met een bezichtiging van de 13e eeuwse ziekenzaal van het klooster.

Het museum stelt zich ten doel bezoekers te informeren over de geschiedenis van het cisterciënzer klooster. Ieder jaar wordt een wisseltentoonstelling ingericht over een onderwerp uit de geschiedenis van het klooster.

Benieuwd naar het museum? Neem dan een kijkje op de website.

Algemeen

De Historische Vereniging Hardenberg is opgericht op 1 januari 1984 en de Stichting Oudheidkamer Hardenberg is opgericht in 1956. Deze zijn in 2001, in het kader van de samenvoeging van de Gemeenten Avereest, Gramsbergen en Hardenberg, gefuseerd tot de Historische Vereniging Hardenberg. De vereniging telt ongeveer 1500 leden en 120 vrijwilligers. De vereniging heeft 2 vestigingen: Museum ’t Stadhuus (het voormalige gemeentehuis) en het Historische Informatie Centrum.

Museum

Museum ’t Stadhuus is een streekmuseum in het Overijssels Vechtdal. Men kan hier zien hoe het hier in vroeger jaren toe ging. Naast twee vaste exposities zijn er ieder jaar ook wisselexposities.

Het Museum of Contemporary Tibetan Art is ontstaan door het idee van Tashi Norbu. Tashi Norbu is een Tibetaanse monnik, die in 2002 naar het Westen is vertrokken. Sindsdien leert hij mensen over de hele wereld over Boeddhisme en Tibetaanse Cultuur. Sinds 2017 is de collectie van de hedendaagse Tibetaanse kunst te bewonderen in Emmen.

De collectie van het museum bestaat grotendeels uit de voormalige persoonlijke collectie van Tashi Norbu. Norbu heeft als kunstenaar een groot oeuvre en is erfgenaam van zijn familiecollectie van boeddhistische voorwerpen. Hij verwierf ook veel historische Tibetaanse voorwerpen door schenkingen en aankopen. Bij de oprichting van het museum schonk hij een grote selectie van zijn eigen schilderijen en sculpturen aan de vaste collectie van het museum.

Naast zijn eigen kunstwerken schonk Tashi Norbu een groot deel van zijn collectie Tibetaans-boeddhistische voorwerpen die hij van zijn familie erfde.
Het merendeel van deze artefacten was afkomstig van het klooster van Tashi’s grootvader, genaamd Klooster Sekhar Lhakhang, gelegen in Zuid-Centraal Tibet, vlakbij de grens tussen Tibet en Bhutan. Vanwege deze herkomst zijn de makers van de objecten vaak onbekend of anoniem, aangezien historische objecten ongetekend zouden zijn door hun maker.

In de historische stad Gouda staat een imposant gebouw: de Sint-Jan! Deze langste kerk van Nederland heeft veel van zijn huidige uiterlijk verkregen tijdens een heel bijzondere tijd van de Nederlandse geschiedenis. De bekende Goudse Glazen zijn glas-in-loodramen die gebouwd zijn in de tijd van de Renaissance en de Reformatie waarin een religieus conflict gaande was tussen de protestantse Nederlanden en de Katholieke Koning van Spanje. Eerst waren het vooral katholieken die deze glazen, waarop veel taferelen van de oorlog worden uitgebeeld, schonken aan de kerk. Het is een mirakel dat de glazen nog compleet intact zijn. Toen de Sint-Jan in 1573 in Protestantse handen viel werden de vele altaren en heiligenbeelden verwijderd maar werden de glazen met rust gelaten. De traditie werd zelfs doorgezet door de nieuwe heersers.

De collectie

Als je naar de 72 glazen kijkt kun je dus de ontwikkelingen van het conflict doorlopen. Het unieke aan deze kerk is dat aan de ene kant van het gebouw de glazen hangen die gedoneerd zijn door de Spaanse koning Filip II en daar tegenover die van de stad Delft en Willem van Oranje. Samen met de oorlogstaferelen zijn er ook veel scenes uit de bijbel weergegeven. Dit zijn allemaal heel bijzonder weergegeven taferelen die enorm levendig en rijk gevuld met menselijke emoties. Naast het prachtige glas is er ook een echt orgel te aanschouwen die gebouwd werd tussen 1732 en 1736. Veel bekende orgelbouwers hebben gewerkt aan dit bijzondere kunstwerk en het is vrij recentelijk helemaal gerestaureerd.

Locatie voor evenementen

Er kunnen ook een breed scala aan evenementen georganiseerd worden in deze prachtige locatie. Het is de meest indrukwekkende eventlocatie van Nederland en bestaat uit vele verschillende ruimtes die grote en kleine bijeenkomsten kunnen accommoderen. Er is namelijk maar liefst ruim voor 1500 gasten! Verder kan van alles in samenwerking met de partners van de kerk geregeld worden op het gebied van licht, geluid en catering.

 

Het is de missie van MuseumTV om een zo breed mogelijk publiek in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Dit doen wij op ons gezamenlijke video on demand-platform voor de Nederlandse musea. Via onze partners brengen wij het platform actief onder de aandacht van het Nederlandse publiek.

expand_less

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

ontvang het laatste nieuws, tips en aanbiedingen
van MuseumTV.nl
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en het privacy beleid.