Draagt u de musea in Nederland een warm hart toe? En wilt u onderdeel zijn van dit belangrijke initiatief en MuseumTV helpen verder te ontwikkelen? Dat kan! Er zijn 2 manieren om ons te steunen: doneren of lid worden. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij! Met uw bijdrage kunnen wij o.a. nieuwe musea toevoegen, meer video’s maken, het platform onderhouden en uitbreiden met leuke nieuwe functies. En dat is een mooie win-win situatie voor ons allemaal. Wij verwelkomen u dus graag als Vriend van MuseumTV of donateur! Doet u mee?

Waarom uw steun belangrijk is
MuseumTV is een initiatief van Stichting Ons Museum en samenwerkende musea in Nederland. Onze gezamenlijke missie is om het rijke museumlandschap van Nederland en ons culturele erfgoed met zoveel mogelijk mensen te delen.

Musea zijn belangrijk
Musea hebben een maatschappelijke waarde die zeker niet alleen in cijfers uit te drukken is. Musea brengen ons in contact met unieke, boeiende en waardevolle culturele collecties die onze samenleving genuanceerd reflecteren Als samenleving hebben wij belang bij dit gemeenschappelijke erfgoed, dat ons met elkaar verbindt. Musea zijn ontmoetingsplaatsen tussen verleden, heden en toekomst. Plekken waar mensen van verschillende generaties en culturen elkaar ontmoeten, nieuwe perspectieven opdoen en interesses delen. Ook bieden musea kinderen de ruimte om op een inspirerende, creatieve en informele manier te leren en hun eigen creatieve potentieel te ontwikkelen. Musea zijn een bezoek dus meer dan waard.

Veel musea hebben het moeilijk
Dat veel musea het vandaag de dag moeilijk hebben, is algemeen bekend. Het lijkt erop dat velen bezwijken onder de gevolgen van de bezuinigingen op subsidies en het geld uit het bedrijfsleven blijft grotendeels achterwege. Het zijn vooral de kleinere musea die een kwetsbare financiële positie hebben. Deze ongelijke strijd is waar MuseumTV zich o.a. hard voor wil maken. Alle musea in Nederland zijn daarom welkom op ons platform. Groot, klein, modern, historisch of specifieke doe-musea. Wij willen de rijke bandbreedte van deze musea laten zien en mensen stimuleren tot een bezoek.

MuseumTV wil zoveel mogelijk musea ondersteunen
We willen graag potentiële bezoekers en nieuwe doelgroepen met ons videoplatform stimuleren naar een expositie of museum te gaan. We hebben al veel prachtige video content. Maar ons doel is om een zo compleet mogelijk tentoonstellingsoverzicht van de Nederlandse musea te bieden. Veel musea hebben echter een beperkt marketingbudget. Onze video’s leveren juist aan deze musea een waardevolle bijdrage bij het vergroten van hun bereik. De partnerships die wij met grote bedrijven uit de zakelijke sector aangaan, leveren een waardevolle bijdrage aan het bereiken van nieuwe doelgroepen.

Met uw bijdrage kunnen wij meer musea en content opnemen
U kunt zich momenteel gratis registeren om de prachtige video’s te bekijken op MuseumTV. Uiteindelijk is het de bedoeling om een betaald lidmaatschap aan te bieden. Wij willen echter graag eerst meer musea en content opnemen op ons platform voordat wij deze stap zetten. Voor het produceren van de video’s, de marketingactiviteiten en de onderhoud aan het platform zijn wij o.a. afhankelijk van uw steun. En vindt u het, net als wij, belangrijk dat het rijke Nederlandse museumlandschap en erfgoed toegankelijk wordt voor zoveel mogelijk mensen?

Dan verwelkomen wij u graag als Vriend van MuseumTV of donateur!

Doneren aan een ANBI
Sinds december 2016 heeft Stichting Ons Museum een (culturele) ANBI status en zijn wij dus een Algemeen Nut Beogende Instelling. Zo’n keurmerk krijgen we niet zomaar, we moeten daarvoor voldoen aan een aantal strenge voorwaarden. Zo moeten we voor minimaal 90% bijdragen aan het algemeen nut, voldoen aan bepaalde integriteiteisen en we mogen geen winstoogmerk hebben. Bovendien moeten we bepaalde informatie openbaar maken. Het verkrijgen van een (culturele) ANBI-status heeft een aantal voordelen.

Wat betekent dit voor u?
Vanwege onze culturele ANBI-status kan een donatie aan onze stichting u belastingvoordeel opleveren. Dat geldt zowel voor eenmalige als periodieke giften. Zelf betalen wij ook geen erf- of schenkbelasting.

Uw eenmalige donatie is aftrekbaar in box 1 wanneer deze in totaal hoger is dan 1% van uw verzamelinkomen (de drempel). Uw donatie is aftrekbaar tot het maximum van 10% van uw drempelinkomen. Daardoor kunt u een flink deel aftrekken van uw belastingen. U mag uw gift aan een culturele ANBI bovendien verhogen met 25% tot een maximum van €1250. Hieronder vindt u een rekenvoorbeeld. Indien u een fiscale partner heeft dan betreft het het gezamenlijke drempelinkomen. Dit aftrekbare bedrag mag overigens vrij verdeeld worden tussen de fiscale partners, hetgeen betekent dat u uw gift voordelig kunt aftrekken van het hoogste inkomen.

U kunt er ook voor kiezen om een periodieke gift te doen. Het voordeel hiervan is dat er in dit geval geen sprake is van een drempelbedrag of maximum aftrekbaar bedrag: u mag het volledige bedrag aftrekken van uw belasting. Deze vorm moet wel worden vastgelegd voor een periode van vijf jaar. Dit kunt u doen middels een schriftelijke overeenkomst tussen u en onze stichting. Op de website van de Belastingdienst kunt u hiervoor het formulier ‘periodieke gift in geld’ downloaden. U kunt zelfs regelen dat dit automatisch verloopt middels het formulier ‘betalingsvolmacht’. Ook in dit geval mag u uw donatie aan een culturele ANBI verhogen met 25%.

Rekenvoorbeeld van een eenmalige gift aan een culturele ANBI
Uw drempelinkomen is uw verzamelinkomen (uit de drie boxen) min de aftrekposten en uw persoonsgebonden aftrek (denk aan partneralimentatie, levensonderhoud van een kind of specifieke zorgkosten).

Als uw (gezamenlijke) drempelinkomen €35.000 is dan is uw minimale donatiedrempel (het bedrag dat u niet kunt aftrekken) 1% van uw drempelinkomen, in dit geval €350. U mag overigens maximaal 10% van uw drempelinkomen aftrekken, in dit rekenvoorbeeld zou dat €3500 zijn. Bij een gift aan een culturele ANBI mag u dat af te trekken bedrag echter verhogen met 25% (met een maximum van €1250).

Als u met dit drempelinkomen eenmalig €1000 doneert dan is (€1000 + 25%: €250) €1250 min de drempel van €350 –> €900 aftrekbaar van uw belastingen.

Als u met dit drempelinkomen eenmalig €500 doneert dan is (€500 + 25%: €125) €625 min de drempel van €350 –> €275 aftrekbaar van uw belastingen.

Rekenvoorbeeld van een periodieke gift aan een culturele ANBI
Als u periodiek op jaarbasis (voor een periode van 5 jaar) €1000 zou doneren dan kunt u (€1000 + 25%: €250) €1250 aftrekken van uw belasting. Als u op jaarbasis €5000 zou doneren dan is (€5000+ 25%: €1250) €6250 aftrekbaar van uw belasting.

Meer informatie hierover vindt u op www.belastingdienst.nl/giften

Waarom uw steun belangrijk is
MuseumTV is een initiatief van Stichting Ons Museum en samenwerkende musea in Nederland. Onze gezamenlijke missie is om het rijke museumlandschap van Nederland en ons culturele erfgoed met zoveel mogelijk mensen te delen.

Musea zijn belangrijk
Musea hebben een maatschappelijke waarde die zeker niet alleen in cijfers uit te drukken is. Musea brengen ons in contact met unieke, boeiende en waardevolle culturele collecties die onze samenleving genuanceerd reflecteren Als samenleving hebben wij belang bij dit gemeenschappelijke erfgoed, dat ons met elkaar verbindt. Musea zijn ontmoetingsplaatsen tussen verleden, heden en toekomst. Plekken waar mensen van verschillende generaties en culturen elkaar ontmoeten, nieuwe perspectieven opdoen en interesses delen. Ook bieden musea kinderen de ruimte om op een inspirerende, creatieve en informele manier te leren en hun eigen creatieve potentieel te ontwikkelen. Musea zijn een bezoek dus meer dan waard.

Veel musea hebben het moeilijk
Dat veel musea het vandaag de dag moeilijk hebben, is algemeen bekend. Het lijkt erop dat velen bezwijken onder de gevolgen van de bezuinigingen op subsidies en het geld uit het bedrijfsleven blijft grotendeels achterwege. Het zijn vooral de kleinere musea die een kwetsbare financiële positie hebben. Deze ongelijke strijd is waar MuseumTV zich o.a. hard voor wil maken. Alle musea in Nederland zijn daarom welkom op ons platform. Groot, klein, modern, historisch of specifieke doe-musea. Wij willen de rijke bandbreedte van deze musea laten zien en mensen stimuleren tot een bezoek.

MuseumTV wil zoveel mogelijk musea ondersteunen
We willen graag potentiële bezoekers en nieuwe doelgroepen met ons videoplatform stimuleren naar een expositie of museum te gaan. We hebben al veel prachtige video content. Maar ons doel is om een zo compleet mogelijk tentoonstellingsoverzicht van de Nederlandse musea te bieden. Veel musea hebben echter een beperkt marketingbudget. Onze video’s leveren juist aan deze musea een waardevolle bijdrage bij het vergroten van hun bereik. De partnerships die wij met grote bedrijven uit de zakelijke sector aangaan, leveren een waardevolle bijdrage aan het bereiken van nieuwe doelgroepen.

Met uw bijdrage kunnen wij meer musea en content opnemen
U kunt zich momenteel gratis registeren om de prachtige video’s te bekijken op MuseumTV. Uiteindelijk is het de bedoeling om een betaald lidmaatschap aan te bieden. Wij willen echter graag eerst meer musea en content opnemen op ons platform voordat wij deze stap zetten. Voor het produceren van de video’s, de marketingactiviteiten en de onderhoud aan het platform zijn wij o.a. afhankelijk van uw steun. En vindt u het, net als wij, belangrijk dat het rijke Nederlandse museumlandschap en erfgoed toegankelijk wordt voor zoveel mogelijk mensen?

Dan verwelkomen wij u graag als Vriend van MuseumTV of donateur!

Doneren aan een ANBI
Sinds december 2016 heeft Stichting Ons Museum een (culturele) ANBI status en zijn wij dus een Algemeen Nut Beogende Instelling. Zo’n keurmerk krijgen we niet zomaar, we moeten daarvoor voldoen aan een aantal strenge voorwaarden. Zo moeten we voor minimaal 90% bijdragen aan het algemeen nut, voldoen aan bepaalde integriteiteisen en we mogen geen winstoogmerk hebben. Bovendien moeten we bepaalde informatie openbaar maken. Het verkrijgen van een (culturele) ANBI-status heeft een aantal voordelen.

Wat betekent dit voor u?
Vanwege onze culturele ANBI-status kan een donatie aan onze stichting u belastingvoordeel opleveren. Dat geldt zowel voor eenmalige als periodieke giften. Zelf betalen wij ook geen erf- of schenkbelasting.

Uw eenmalige donatie is aftrekbaar in box 1 wanneer deze in totaal hoger is dan 1% van uw verzamelinkomen (de drempel). Uw donatie is aftrekbaar tot het maximum van 10% van uw drempelinkomen. Daardoor kunt u een flink deel aftrekken van uw belastingen. U mag uw gift aan een culturele ANBI bovendien verhogen met 25% tot een maximum van €1250. Hieronder vindt u een rekenvoorbeeld. Indien u een fiscale partner heeft dan betreft het het gezamenlijke drempelinkomen. Dit aftrekbare bedrag mag overigens vrij verdeeld worden tussen de fiscale partners, hetgeen betekent dat u uw gift voordelig kunt aftrekken van het hoogste inkomen.

U kunt er ook voor kiezen om een periodieke gift te doen. Het voordeel hiervan is dat er in dit geval geen sprake is van een drempelbedrag of maximum aftrekbaar bedrag: u mag het volledige bedrag aftrekken van uw belasting. Deze vorm moet wel worden vastgelegd voor een periode van vijf jaar. Dit kunt u doen middels een schriftelijke overeenkomst tussen u en onze stichting. Op de website van de Belastingdienst kunt u hiervoor het formulier ‘periodieke gift in geld’ downloaden. U kunt zelfs regelen dat dit automatisch verloopt middels het formulier ‘betalingsvolmacht’. Ook in dit geval mag u uw donatie aan een culturele ANBI verhogen met 25%.

Rekenvoorbeeld van een eenmalige gift aan een culturele ANBI
Uw drempelinkomen is uw verzamelinkomen (uit de drie boxen) min de aftrekposten en uw persoonsgebonden aftrek (denk aan partneralimentatie, levensonderhoud van een kind of specifieke zorgkosten).

Als uw (gezamenlijke) drempelinkomen €35.000 is dan is uw minimale donatiedrempel (het bedrag dat u niet kunt aftrekken) 1% van uw drempelinkomen, in dit geval €350. U mag overigens maximaal 10% van uw drempelinkomen aftrekken, in dit rekenvoorbeeld zou dat €3500 zijn. Bij een gift aan een culturele ANBI mag u dat af te trekken bedrag echter verhogen met 25% (met een maximum van €1250).

Als u met dit drempelinkomen eenmalig €1000 doneert dan is (€1000 + 25%: €250) €1250 min de drempel van €350 –> €900 aftrekbaar van uw belastingen.

Als u met dit drempelinkomen eenmalig €500 doneert dan is (€500 + 25%: €125) €625 min de drempel van €350 –> €275 aftrekbaar van uw belastingen.

Rekenvoorbeeld van een periodieke gift aan een culturele ANBI
Als u periodiek op jaarbasis (voor een periode van 5 jaar) €1000 zou doneren dan kunt u (€1000 + 25%: €250) €1250 aftrekken van uw belasting. Als u op jaarbasis €5000 zou doneren dan is (€5000+ 25%: €1250) €6250 aftrekbaar van uw belasting.

Meer informatie hierover vindt u op www.belastingdienst.nl/giften

Het is de missie van MuseumTV om een zo breed mogelijk publiek in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Dit doen wij op ons gezamenlijke video on demand-platform voor de Nederlandse musea. Via onze partners brengen wij het platform actief onder de aandacht van het Nederlandse publiek.

expand_less

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

ontvang het laatste nieuws, tips en aanbiedingen
van MuseumTV.nl
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en het privacy beleid.