George Hendrik Breitner.

George Hendrik Breitner (1857−1923) werd geboren in Rotterdam. In 1876 volgde hij lessen aan de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en daarna werkte hij een jaar in het atelier van Willem Maris, schilder uit de Haagse School. In deze beginperiode werd hij beïnvloed door de realistische weergave en losse toets die kenmerkend is voor deze stroming. Zijn voorkeur voor het militaire genre, vooral paarden waren zijn grote liefde, zorgde ervoor dat hij in 1880 de cavalerie mocht schilderen in het Haagse Panorama Mesdag.

Breitner, Rijksmuseum, MuseumTV

Zijn eerste grote succes was in 1886, toen De gele rijders op een tentoonstelling bij kunstenaarsgenootschap Arti et Amicitiae werd aangekocht door het Rijksmuseum. Hiermee was zijn reputatie onder de avant-garde, de generatie van Tachtig, in één klap gevestigd. Als geen ander, zo vond men, wist hij uitdrukking te geven aan het nieuwe ideaal in de kunst: de onopgesmukte weergave van wat hij zag.

Breitner, Rijksmuseum, MuseumTV

Na zijn verhuizing naar Amsterdam in datzelfde jaar, wendde Breitner zich af van het paardengenre en legde zich toe op het minder populaire schilderen van het stadse volk. In navolging van de Franse realisten en schrijvers als Émile Zola, wilde hij het daagse bestaan in al zijn lelijkheid zo objectief mogelijk verbeelden. Samen met Isaac Israels en Willem Witsen gaf Breitner een grote impuls aan het genre van het stadsgezicht met zijn sfeerimpressies van het moderne straat- en uitgaansleven.

Breitner, Rijksmuseum, MuseumTV

Het is de missie van MuseumTV om een zo breed mogelijk publiek in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Dit doen wij op ons gezamenlijke video on demand-platform voor de Nederlandse musea. Via onze partners brengen wij het platform actief onder de aandacht van het Nederlandse publiek.

expand_less