Miljoenen mensen bezoeken jaarlijks Nederlandse musea. De bezoekers verschillen van leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en etniciteit. Toch valt op dat tussen deze bezoekers een groep slecht gepresenteerd is: de niet-westerse biculturele Nederlanders. De mensen uit deze groep zijn in een niet-westers land geboren en hier komen wonen of hebben een ouder die afkomstig is uit een niet-westers land. In opdracht van MuseumTV is onderzocht welke factoren ervoor zorgen dat deze groep een bezoek aan een museum overslaat.

Ministerie van OCW

Nederland telt ruim 2,5 miljoen inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond. Het Sociaal Cultureel Planbureau merkte het wegblijven van deze groep in het museum al op in hun jaarplan van 2020. Hun advies: meer bezoekers naar het museum trekken met een niet-westerse afkomst. Een doel dat ook hoog op de agenda staat bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Maar waarom gaat deze groep nu eigenlijk niet?

Uit de enquête die is verspreid onder een grote groep niet-westerse biculturele Nederlanders wordt duidelijk dat zij een aantal drempels ervaren in hun keuze om een museum te bezoeken. Een van de opmerkelijkste resultaten is dat de groep weinig gestimuleerd wordt door hun directe omgeving om deel te nemen aan culturele activiteiten. De niet-westerse biculturele Nederlander heeft de mening en reputatie van de familie hoog in het vaandel staan en hun mening weegt dan ook zwaar. Uit de cijfers blijkt dat de personen die aangeven niet gestimuleerd te worden door de directe omgeving, ook geen bezoek brengen aan het museum.

Kennisdrempel

Naast de stimulatie vanuit de directe omgeving blijkt ook uit het onderzoek dat men denkt dat je over een bepaalde kennis moet beschikken voor een museumbezoek. Zo wordt vaak gedacht dat musea alleen bedoeld zijn voor hoogopgeleiden. Dit is geen vreemde gedachte wanneer je kijkt naar de mate van voldoening voor laag- en hoogopgeleiden. De voldoening voor hoogopgeleiden na een museumbezoek is hoger dan voor iemand die lager is opgeleid. Hierbij speelt namelijk opnieuw de stimulatie vanuit de omgeving een rol. Laagopgeleiden worden vanuit hun studie minder gestimuleerd om deel te nemen aan culturele activiteiten in vergelijking met hoogopgeleiden, voor wie het vaak onderdeel is van de studie.

Een ander belangrijke factor voor de ontbrekende niet-westerse biculturele Nederlander in het museum heeft te maken met de beheersing van de Nederlandse taal, blijkt uit de enquete resultaten. Een deel van deze groep is laaggeletterd en beheerst daarom de Nederlandse taal nog onvoldoende. In musea hebben zij weinig mogelijkheden om de informatie te verkrijgen in hun eigen taal. De informatiebordjes zijn voornamelijk in het Nederlands en Engels en niet-westerse talen worden nauwelijks aangeboden in audiotours. 

Interesses

Uiteraard heeft ook de niet-westerse biculturele Nederlander interesses op het gebied van kunst en cultuur. Het onderzoek laat zien dat vooral musea van de typen ‘geschiedenis’ en ‘bedrijf, wetenschap en techniek’ de groep het meest interesseert. De groep vindt wel dat er te weinig musea zijn in hun provincie die aansluiten op hun interesses. Het reizen naar een andere provincie houdt hen tegen om een museum te bezoeken.

Het onderzoek wijst uit welke factoren van invloed zijn op de groep. Aan musea de taak om hiermee, in samenwerking met de groep, aan de slag te gaan om hen enthousiast te maken over een bezoek aan hun museum.

100.000ste bezoeker voor Migranten in Parijs

© Stedelijk Museum Amsterdam

Leer hier een eerder geschreven artikel van MuseumTV over de toegankelijkheid van musea voor blind en slechtzienden.

Het is de missie van MuseumTV om een zo breed mogelijk publiek in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Dit doen wij op ons gezamenlijke video on demand-platform voor de Nederlandse musea. Via onze partners brengen wij het platform actief onder de aandacht van het Nederlandse publiek.

expand_less

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

ontvang het laatste nieuws, tips en aanbiedingen
van MuseumTV.nl
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en het privacy beleid.