Algemene bepalingen

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het MuseumTV Vriendlidmaatschap.

Definitie lidmaatschap
Personen die zich als MuseumTV Vriend hebben geregistreerd bij MuseumTV en hiervoor de gevraagde minimum lidmaatschapsbijdrage hebben overgemaakt.

MuseumTV Vriendlidmaatschap

Iedereen ouder dan 18 jaar kan lid worden als Vriend van MuseumTV. Het lidmaatschap loopt vanaf de datum van registratie voor onbepaalde tijd tot wederopzegging. Het Vriendlidmaatschap van MuseumTV geeft toegang tot producten en diensten die exclusief zijn voor betalende leden zijn. Zie hiervoor ‘Producten en diensten’.

Lidmaatschap vanuit het buitenland
Ook personen die niet in Nederland wonen, kunnen lid worden van MuseumTV. Ongeacht de woonplaats is de structurele steun gelijk met het bij registratie afgesproken bedrag.

Vriendlidmaatschap en structurele steun
Vriendlidmaatschap: het lid betaalt eenmalig het afgesproken bedrag. Dit lidmaatschap geldt tot wederopzegging.

Wie mag er gebruikmaken van het lidmaatschap?

Het Vriendlidmaatschap van MuseumTV is persoonsgebonden. Een echtgenoot of partner kan mede gebruik maken van het lidmaatschap. Wanneer de partners liever onder de eigen naam en met de eigen gegevens van onze diensten gebruik willen maken, moeten zij allebei een eigen lidmaatschap afsluiten. Zij betalen dan allebei het door hen gekozen bedrag.

Aanvang lidmaatschap
MuseumTV streeft ernaar uw lidmaatschap binnen vijf werkdagen nadat de aanvraag is ontvangen af te handelen. Nadat u zich heeft geregistreerd als MuseumTV Vriend, ontvangt u een bevestigingsmail.

Beëindiging
U kunt uw lidmaatschap opzeggen. Er kan helaas geen gehele of gedeeltelijke restitutie plaatsvinden van reeds betaalde lidmaatschapsbijdrage.

Wijze van opzeggen
Het lidmaatschap kan beëindigd worden door een e-mail te sturen naar [email protected]. Het lid ontvangt per e-mail bevestiging van de opzegging.

Betaling lidmaatschapsbijdrage

De bijdrage voor het Vriendlidmaatschap kan worden voldaan via een iDeal betaling en/of een doorlopende SEPA-machtiging.

Bij niet, niet-tijdige of onvolledige betaling wordt een herinnering gestuurd.

Bij het uitblijven van betaling zonder legitieme reden is MuseumTV gerechtigd het lidmaatschap te beëindigen, dan wel te staken tot het verschuldigde bedrag is ontvangen.

Hoogte lidmaatschapsbijdrage
De hoogte van de minimale structurele donatie in de vorm van een lidmaatschapsbijdrage communiceert MuseumTV op elke aanmeldingsgelegenheid (offline en online).

Indien het lid de lidmaatschapsbijdrage wil verhogen, kan dit door contact op te nemen via [email protected].

Privacy

Hoe gaat MuseumTV om met persoonlijke gegevens? De bescherming en beveiliging van persoonlijke gegevens van de leden en websitebezoekers is essentieel voor MuseumTV. MuseumTV houdt zich aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). MuseumTV verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden zonder dat u daarvoor toestemming geeft of daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. MuseumTV heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Controleer daarom regelmatig de tekst van het Privacybeleid voor het meest actuele beleid.

Gebruikersgroep
Deelnemers aan de gebruikersgroep van MuseumTV kunnen vrijwillig meedoen aan door MuseumTV geïnitieerde onderzoeken. Deelname aan de gebruikersgroep is alleen voor de Vrienden van MuseumTV.

Afhandeling klachten
Indien u een klacht heeft over uw MuseumTV Vriendlidmaatschap kunt u deze sturen naar [email protected]. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Producten en diensten

Het gebruik van Vriendenlidmaatschap gaat deels via de website www.museumtv.nl. Een lid dient eerst in te loggen om alle diensten op de website te kunnen gebruiken. Daarnaast zal MuseumTV acties aanbieden aan haar leden via e-mail en/of social media.

MuseumTV is gerechtigd diensten uit te breiden of te verwijderen.

Aansprakelijkheid

Leden maken op eigen verantwoordelijkheid gebruik van diensten en nemen op eigen verantwoordelijkheid deel aan activiteiten of acties van MuseumTV. MuseumTV aanvaardt geen aansprakelijkheid tenzij dit uit de wet voortvloeit.

Wijzigingen

MuseumTV streeft ernaar voortdurend zijn producten en diensten te verbeteren. Het kan daarom nodig zijn om deze voorwaarden aan te passen. Op de website van MuseumTV worden de van toepassing zijnde algemene voorwaarden vermeld.

Hebt u naar aanleiding van de Algemene Voorwaarden MuseumTV Vriendlidmaatschap vragen? Neem gerust contact met MuseumTV op via [email protected].

Het is de missie van MuseumTV om een zo breed mogelijk publiek in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Dit doen wij op ons gezamenlijke video on demand-platform voor de Nederlandse musea. Via onze partners brengen wij het platform actief onder de aandacht van het Nederlandse publiek. MuseumTV is onderdeel van Museumtijdschrift.

expand_less

buy windows 11 pro test ediyorum